Pháp Lý

 

PHÁP LÝ DỰ ÁN THE MATRIX ONE

 

Giấy phép xây dựng:

(Download về máy tính ==> Ở đây)

 

Quyết định bàn giao đất:

(Download về máy tính ==> Ở đây)

 

Điều kiện bán hàng 762 căn The Matrix One:

(Download về máy tính ==> Ở đây)

 

Giấy phép đăng ký kinh doanh:

(Download về máy tính ==> Ở đây)

 

Mẫu HĐMB The Matrix One:

(Download về máy tính ==> Ở đây)

Đăng ký căn hộ
Tư vấn dự án

Tư vấn bán hàng

 

Hotline: O33.334.6688

 

                O922.316.999

 

Phản ánh dịch vụ

 

Hotline: O33.334.6688

Tiến độ thi công

 CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ

  

G

G