Cập nhập tiến độ xây dựng tháng 10/2020

Cập nhập tiến độ xây dựng tháng 10/2020 The Matrix One

 

CẬP NHẬP TIẾN ĐỘ THI CÔNG THÁNG 10/2020 DỰ ÁN THE MATRIX ONE

Đăng ký mua căn hộ
Đăng ký căn hộ
Tư vấn dự án

Tư vấn bán hàng

 

Hotline: O33.334.6688

 

                O922.316.999

 

Phản ánh dịch vụ

 

Hotline: O33.334.6688

Tiến độ thi công

 CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ

  

G

G